Malaysian- The Muslims' COVID-19 Handboo

Malaysian 

Cara-cara menangani pandemik covid-19 dari pandangan islam

 

diterbitkan dengan bantuan ilmuwan dan doktor perubatan

Segala puji bagi Allah. Kami meminta penolongan

dari-Nya, rahmat dan hidayah dari-Nya. Semoga Allah memuliakan rasul kami Muhammad, lindunginya dan rahmatinya.

Pandemik covid-19 telah merebak ke seluruh dunia, ia telah

merubah gaya hidup manusia sejagat. Termasuk komuniti muslim yang terkesan dengan pelbagai cara.

 

Kami menulis buku panduan ini dengan harapn untuk membantu

komuniti muslim dan dengan bantuan Allah s.w.t boleh mengkongsi tips praktikal yang datang dari ajaran dan prinsip Islam.

 

Tujuan buku kecil ini adalah supaya kita dapat:

  • Mengukuhkan iman dan taqwa kepada Allah s.w.t dalam waktu semasa.

  • Meningkatkan persiapan kita untuk segala ketentuan illahi pada kita dan kaum keluarga.

 

Semoga Allah s.w.t mendekatkan kita kepada-Nya. Semoga kita

dan umat Islam sejagat dilindungi-Nya dari malapetaka. Kami juga memohon keampunan pada mereka yang telah menemui ajal. Semoga mereka kekal dalam rahmat Allah s.w.t.