Dari-Covid-19 Handbook .png

DARI
معلومات مختصر در مورد COVID-19
برای مسلمان ها

برخورد  COVID-19  از دیدگاه اسلام


این رساله با مشوره علمأ اسلامی و داکتران طبی ترتیب گردیده

بنام خدائیکه بی اندازه مهربان، نهایت با رحم است.

تمام ستایش مر خدا راست. از ذات پاک شان کمک، هدایت و آمرزش می طلبیم. خداوند متعال محمد ﷺ را در دنیا و در آخرت مقام والا و بلند عطأ فرمایند. از سنت و مقام والایشان حفاظت نموده، حرمت و محبت آنحضرت ﷺ را در دلهای همه زنده و جاویدان داشته باشد.

 

ویروس COVID- 19 که به سرعت در سراسر جوامع بشری منتشر گردیده و تمام ابعاد زندگی انسان ها را متغیر ساخته که شامل حال ما مسلمانان نیز میگردد.

 

به کمک و یاری خداوند (ج) امید واریم با تحریر این رساله بتوانیم روزنه امید را به روی مسلمانان بگشایم.

 

  • اهداف این رساله عبارت است از: 

  • تقویت ایمان و ارتباط معنوی با خداوند (ج) 

امادگی و مقابله با تمام موارد احتمالی این ویروس با اطمینان خاطر.

 

از خداوند متعال تمنا داریم تا این مقطع زمانی را یک وسیله نزدیکی و قرب با ذات پاک خودش بگرداند. خداوند متعال همه ما و شما را با جمله عزیزان و همه مسلمانان و عالم بشریت به حفظ و امان خویش نگهدارد. از الله بی نیاز برای کسانیکه در اثر این ویروس جان های شان را از دست داده اند طلب مغفرت مینمایم.